EUROPEAN BULLDOG SHOW 2010

I letos jsme Vás přivítali na víkendové akci EUROPEAN BULLDOG SHOW roku 2010, konané v termínu 22. - 24. 10. 2010 v areálu Hotelu Horník, obci Tři Studně.

Přes velké podzimní ochlazení nám počasí přálo a dokonce se ukázalo i sluníčko. V neděli nám navečer trochu sprchlo, ale jinak se nám snažilo vyjít maximálně vstříc.

Pátečním večerem měla být zahájena celá víkendová akce. Vše bylo již připravené ke spuštění. Výstavní kruh pro sobotní a nedělní posuzování byl již vytyčen a těšil se na utkání v exterieru těch strašných bestií. Všechna sportoviště byla vyznačená reklamními vytyčovacími páskami a bannery a čekala jen na své závodníky.

S takto připraveným areálem nic nebránilo tomu začít, a to, řekla bych dnes jedním z královských sportů, “Weight pullingem”.

Z megafonu se ozývá velmi příjemný hlas člena organizačního týmu a moderátorky výstavy Evičky Máčalíkové a vzhledem k faktu lehkovážnosti generálního sponzora, na kterém akce stojí a padá, nám místo zahájení a oficiálního odstartování European Bulldog Show 2010 oznamuje s omluvou, že se weight pull z technických důvodů přesouvá na sobotní večer.

Druhého dne, tedy v sobotním ránu, jsme přivítali všechny účastníky akce a Confirmation show byla zahájena. S očekáváním, že nás jako každý rok přivítá ředitel výstavy European Bulldog Show 2010, Radek Kryštof, přišlo pro většinu z nás jako velké zklamání, protože s hlubokou omluvou, kterou jsem dostala někdy o půl třetí ráno z pátku na sobotu, jsem se dověděla, že jeho přílet se neuskuteční. Vzhledem k jeho působení v bezpečnostních složkách věděl, že může nastat nějaký problém s jeho uvolněním na dovolenou v požadovaném termínu, ale doufal, že se tak nestane. No a stalo se! S omluvou mu vedení oznámilo několik hodin před zaplaceným odletem, že se dovolená z důvodů aktuálního nasazení vybraného managementu v Severní Africe ruší! Myslím, že byl stejně zklamaný jako já sama a další naši přátelé a spolupracovníci! Pan Kryštof byl obeznámen s tím, že bude spolu s Mladenem Krkeljičem (Montenegro) druhým posuzovatelem na této show a tak i Mladen byl zklamán, že se nejenom nesetká s kamarádem, ale bude muset posoudit všechny kategorie výstavy sám!

S moderováním show pokračovala tedy Eva, za což jí patří velký dík.

CONFIRMATION SHOW se stejně jako předešlá léta zúčastnilo několik desítek psů a fen ve velmi výborných výstavních i sportovních kondicích. V porovnání s předešlým rokem musím říct, že exteriérově převažovali psi v kondici sportovní. Vysportovaná těla, což by mohlo svědčit a vzhledem ke sportovním výsledkům v soutěžích i svědčí o tom, že čím dál tím více majitelů těchto krásných psů s nimi sportuje a trénuje na vybrané sportovní soutěže, což má za následek zpětnou pozitivní vazbu právě na zlepšení nejen fyzické a psychické kondice našich psů, ale i na jejich vynikající výstavní kondici exteriérovou! Utkat se v exteriéru a ve sportovních soutěžích přijeli zástupci APBT jak z České republiky, tak i ze zahraniční. Předvést své miláčky - gladiátory přijeli chovatelé AMERICKÝCH PIT BULL TERIÉRŮ z Holandska, Belgie, Polska či Rakouska.

Po posledním posouzení ve výstavním kruhu a udělení titulů následovalo zahájení sportovních disciplín. To odstartoval druhý královský sport “Wall Climbing”. Pro velký počet závodníků se nám protáhl až do setmění a vzhledem k předešlému přeložení Weight Pullingu z technických důvodů, jsme v rámci zveřejňované informace, kdy si pořadatelé vyhrazují právo na změnu časového harmonogramu jednotlivých soutěží, a to zejména v závislosti na změnách počasí a množství přihlášených soutěžících, přistoupili k zahájení této soutěže. Jak si většina všimla, pronásledovala nás smůla i tady, a to přímo na dráze. Nedovedu si vysvětlit, proč byla tato dráha poškozena, když byla připravená již na pátek a také dostatečně označena, aby nedošlo k jejímu poničení. Ale stalo se. Děkuji všem, kteří se k tomuto problému postavili čelem a pomohli nám rychle závadu odstranit a tím odstartovat Wieght Pull, při kterém přiložili také ruku k dílu, aby jsme časovou ztrátu co nejrychleji dohonili.

V nedělním ránu nás opět přivítal příjemný hlas Evy, který oficiálně zahájil v České republice novinku: ACE of ACE, tedy posuzování vítězů jednotlivých kategorií a jedinců se ziskem vrcholových výstavních titulů v novodobé historii výstav APBT v ČR (nejen EBS). Již tradičně v ranních hodinách zahajujeme také Iron Dog, avšak letos snad poprvé byl zrušen zcela, a to poprvé pro podlimitní počet registrovaných účastníků pro tento sport! Snad vás neodradilo plavání :o). Připomínám, že tato sportovní disciplína je o běhu se psem, jízdě na kole a právě zmíněném plavání, ale vlivem počasí se může třeba plavání vyřadit, jako nyní. Tak snad příště.

Po udělení titulu ACE of ACE se v místě vymezeného prostoru pro High Jump shromažďuje dav lidí a psů. High Jump je zahájen. Po něm následuje hned Hang Time a vzhledem k velmi dobře připraveným psům se zřídilo ještě jedno sportoviště pro Hang Time a vzápětí po té se odstartoval Weight Pull Sprint, který se zvládl ještě dříve než Hang Time, jelikož vítěz HT byl již jednoznačně známý a tak se po čase 2 hodiny 20 minut uvolnil ze zákusu na peškovi. S již nastávajícím pozdním odpolednem byl z časových důvodů zrušen Tug of War. A tak se mohlo přejít ke zpracovávání výsledků ze sportovních disciplín, předávání cen a diplomů.

Přes veškeré technické a organizační nedostatky, které pořadatele provázeli, děkuji většině zúčastněným za pochopení a trpělivost.

Přeji vám a vašim čtyřnohým kamarádům hodně úspěchů osobních, pracovních, výstavních či sportovních.

Veliké poděkování patří všem děvčatům, která se na organizaci podílela, a se kterými jsem tento velmi akční víkend prožila. A v neposlední řadě děkuji také ostatním členům organizačního týmu celé této akce.

Obohacena o nové zážitky a zkušenosti, se získanými znalostmi a novými názory na profesionalitu, kvalitu a přátelství dokončuji tento příspěvek.

Veškeré informace o vítězných místech a titulech European Bulldog Show 2010 se dovíte v následujících přehledech.

A závěrem poděkování patří také sponzorům:

         
a dále:


Bohemia Royal Breeders Association vás jako hlavní pořadatel výstavy informovala referenčním hlasováním o návrhu úprav v pravidlech pro sporty, pořádané v rámci EBS v České republice. I vy jste svým hlasováním pomohli vybrané odborné komisi rozhodnout pro ROZDĚLENÍ VŠECH SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN NA PSY A FENY ZVLÁŠŤ! Jediní, kteří nemusí být z tohoto rozhodnutí nadšeni, jsou jistě pořadatelé, kterým tímto stoupnou náklady celkového objemu rozpočtu celé show, ale všem ostatním je jasné, že je toto rozhodnutí správným krokem k mnohem spravedlivějšímu posuzování výkonu našich zvířat a možné profesionalizaci tohoto kynologického sportovního odvětví!

Výsledky confirmation show naleznete ZDE >>>

Výsledky sportů naleznete ZDE >>>

Monika Ligurská